Nova Junta Directiva d’AEAL

Nova Junta Directiva d’AEAL

La nova Junta Directiva d’AEAL va ser escollida a l’Assemblea ordinària celebrada a Girona el 8 de setembre de 2022 passat. Està integrada per: Presidenta: Eva Aguilar Mediavilla Vicepresidenta: Alejandra Auza Benavides Secretària: Melina Aparici Aznar...