Nova Xunta Directiva da AEAL

Nova Xunta Directiva da AEAL

A nova Xunta Directiva da AEAL foi escollida na Asemblea ordinaria celebrada en Girona o 8 de setembro de 2022. Está integrado por: Presidenta: Eva Aguilar Mediavilla Vicepresidenta: Alejandra Auza Benavides Secretaria: Melina Aparici Aznar Tesoureira: Verónica...
X Congreso Internacional de Adquisición da Linguaxe

X Congreso Internacional de Adquisición da Linguaxe

Terá lugar en Girona os días 6-9 de setembro do ano 2022. O comité organizador está formado por: Presidenta: Elisabet Serrat Sellabona (Universitat de Girona) Vicepresidente: Frances Sidera (Universitat de Girona) Secretaria: Anna Amadó (Universitat de Girona) Vogais:...