Language Development and Social Interaction in Blind Children

Pérez Pereira, M. & Conti-Ramsden, G. (2020). Language development and Social Interaction in blind children. Routledge

L’edició clàssica d’aquest text fundacional inclou un nou prefaci de Miguel Pérez-Pereira, que examina com s’ha desenvolupat el camp des de la primera publicació. El volum proporciona un relat en profunditat sobre el desenvolupament de les capacitats comunicatives dels nens cecs, amb especial èmfasi en la cognició social i l’adquisició del llenguatge des de la infància fins a l’edat escolar primerenca. Proporciona informació sobre per què el desenvolupament dels nens cecs pot diferir del dels nens vidents i explora el desenvolupament de la “teoria de la ment” i la presa de perspectiva en l’aprenentatge del llenguatge. També es parla de la interacció del cuidador-nen, la investigació sobre intervenció primerenca i les estratègies pràctiques per a nens cecs que poden ajudar els pares i els professionals. El prefaci actualitzat discuteix recents investigacions neurològiques i la comparació entre el desenvolupament psicològic de nens amb discapacitat visual i autistes. El desenvolupament del llenguatge i la interacció social en nens cecs continua facilitant el diàleg entre els interessats en l’estudi dels nens en desenvolupament típics i els interessats en el desenvolupament dels nens cecs, i posa en dubte algunes creences generalitzades sobre el desenvolupament de la comunicació en nens cecs.