Orígens d’AEAL

Una de les primers fites en la conformació d’un espai proper de reunió pels que estudiem l’adquisició del llenguatge es remunta al First International Congress of Applied Psycholinguistics, celebrat a Barcelona al juny de 1985, sota la presidència del Dr. Miguel Siguán. Probablement aquesta va ser la primera ocasió en què vàrem poder contactar els interessats en l’adquisició de el llenguatge en una trobada internacional a la què varen assistir prestigiosos especialistes de la Psicolingüística. Posteriorment, va haver altres espais en els que els que investiguem en l’àmbit de la psicolingüística evolutiva participàvem, però cap tan específica com els congressos de l’IASCL (International Association for the Study of Child Language).

Aquests van constituir un excel·lent punt de trobada amb col·legues d’altres països i ens van posar en contacte amb una organització internacional que aplegava més d’un miler d’especialistes en el món. El primer amb certa presència d’investigadors d’Espanya va ser el de Budapest (1990), i a aquest van seguir els de Trieste (1993), Istanbul (1996), Sant Sebastià (1999), Madison (2002) i Berlín (2005). De tots ells va tenir per a nosaltres una especial rellevància el VIII congrés de l’IASCL celebrat a Sant Sebastià al juliol de 1999, presidit per Itziar Idiazabal, i en el que els col·legues del País Basc van realitzar una excel·lent tasca que va prestigiar a tots.

Sens dubte, els orígens més propers i immediats d’AEAL es troben en l’organització d’una sèrie de congressos sobre l’adquisició de les llengües de l’estat espanyol. Al setembre de 1995 es va organitzar a Santiago de Compostela la I Trobada Internacional sobre Adquisició de les Llengües de l’ Estat , que va ser presidida Miquel Pérez Pereira. Aquest va ser el primer d’una sèrie de Congressos que van reunir als que estudiàvem l’adquisició del llenguatge en el nostre context cultural, incloent-hi també a col·legues del continent americà. Els següents van tenir lloc a Barcelona al 1998, sent presidenta Carme Triadó, a Màlaga al 2001, del que va ser president Miquel A. Galeote, a Salamanca al 2004, essent presidenta M. Àngels Mayor Cinca, a Oviedo al setembre de 2007 sota la presidència d’Eliseo Díez Itza, a Barcelona al setembre de 2010, essent presidentes Liliana Tolchinsky i Aurora Bel, a Bilbao al 2013, presidit per Itziar Idiazabal, a Palma al 2016 presidit per Eva Aguilar-Mediavilla, i a Madrid al 2019 presidit per Victòria Marrero.
Aquests congressos han estat el germen de l’associació, ja que va permetre reunir molts investigadors amb interessos comuns i va evidenciar la necessitat d’una organització estable que fos la responsable de la preparació dels congressos, que fins aquell moment havien respost a una iniciativa bastant espontània. Al congrés celebrat a Salamanca (2004) es va adoptar la decisió de donar els passos per formar l’Associació per a l’Estudi de al Desenvolupament del Llenguatge (AEAL). Aprofitant el congrés de l’IASCL a Berlín (2005) vàrem fixar la data per a l’Assemblea Constituent, que va tenir lloc finalment a Santiago de Compostela el 18 de novembre de 2005. AEAL va ser aprovada pel Ministeri de l’Interior i registrada en el Registre d’Associacions el 3 de febrer del 2006.