Socis d’Honor de l’Associació per l’Estudi de l’Adquisició del Llenguatge

OVIEDO, SETEMBRE DE 2007

Miguel Siguán Soler


BARCELONA , SETEMBRE DE 2010

Dan Slobin i Ruth Berman


BILBAO, SETEMBRE DE 2013

Jürgen M. Meisel


MADRID, SETEMBRE DE 2019

Catherine Snow