Formulari d’Inscripció a AEAL

Socis

Nous socis

Podran pertànyer a l’Associació aquelles persones amb capacitat d’obrar que tinguin interès en el desenvolupament de les finalitats de l’Associació i acreditin la seva competència per contribuir a aquests.

La quota anual és de 30 €

El primer pagament es realitzarà a través d’ingrés al número de compte de l’Associació per a l’Estudi de l’Adquisició del Llenguatge (AEAL), Caixa Rural d’Astúries IBAN ES10 3059 0064 7831 1511 1324

Privacitat

12 + 5 =