Nova Junta Directiva d’AEAL

La nova Junta Directiva d’AEAL va ser escollida a l’Assemblea ordinària celebrada a Girona el 8 de setembre de 2022 passat. Està integrada per:

Presidenta: Eva Aguilar Mediavilla

Vicepresidenta: Alejandra Auza Benavides

Secretària: Melina Aparici Aznar

Tresorera: Verónica Martínez López

Vocals:

Llorenç Andreu Barrachina
Anny Castilla Earls
Ibon Manterola Garate
Manuel Peralbo Uzquiano
Mariela Resches
David Saldaña Sage