Congrés Internacional d’Adquisició del Llenguatge

AEAL organitza un congrés internacional cada 3 anys sota el nom de Congrés Internacional d’Adquisició del Llenguatge. Fins al moment s’han celebrat els següents: