Junta Directiva d’AEAL

La Junta Directiva d’AEAL va ser triada en l’Assemblea ordinària celebrada a Girona el 8 de setembre de 2022 està integrada per:

Presidenta: Eva Aguilar Mediavilla

Vicepresidenta: Alejandra Auza Benavides

Secretària: Melina Aparici Aznar

Tresorera: Verónica Martínez López

Vocals:

Llorenç Andreu Barrachina
Anny Castilla Earls
Ibon Manterola Garate
Manuel Peralbo Uzquiano
Mariela Resches
David Saldaña Sage

Imatge de l'elecció de la nova junta d'AEAL
Junta AEAL 2016-2022

President: Eliseo Diez Itza

Vicepresident: Carlos Gallego López

Secretària: Eva Aguilar Mediavilla

Tresorera: Verónica Martínez López

Vocals:

Clara Andrés Roqueta
Melina Aparici Aznar
Donna Jackson-Maldonado
Ibon Manterola Garate
Mariela Resches
Mónica Sanz Torrent

Junta AEAL 2013-2016

Presidenta: Elisabet Serrat Sellabona

Vicepresident: Eliseo Díez Itza

Secretària: Eva Aguilar Mediavilla

Tresorer: Miguel Pérez Pereira

Vocals:

Margareta Algrem
María José Ezeizabarrena
Carlos Gallego
Donna Jacson Maldonado
Verónica Martínez
Mónica Sanz Torrent

Junta AEAL 2007-2013

President: Miguel Pérez Pereira

Vicepresidenta: Itziar Idiazabal

Secretària: Mònica Sanz-Torrent

Tresorera: Eliseo Díez Itza

Vocals:

Eva Aguilar Mediavilla
Carlos Gallego López
Donna Jackson-Maldonado
Verónica Martínez López
Elisabet Serrat Sellabona