Junta Directiva d’AEAL

La Junta Directiva d’AEAL escollida a l’assemblea ordinària celebrada a Palma el 7 de setembre de 2016 està integrada per:
President: Eliseo Diez Itza

Vicepresident: Carlos Gallego López

Secretària: Eva Aguilar Mediavilla

Tresorera: Verónica Martínez López

Vocals:

Clara Andrés Roqueta
Melina Aparici Aznar
Donna Jackson-Maldonado
Ibon Manterola Garate
Mariela Resches
Mónica Sanz Torrent