X Congrés Internacional d’Adquisició del Llenguatge

Tindrà lloc a Girona els dies 6 al 9 de setembre de l’any 2022.

El comitè organitzador està format per:

 • Presidenta: Elisabet Serrat Sellabona (Universitat de Girona)
 • Vicepresident: Frances Sidera (Universitat de Girona)
 • Secretària: Anna Amadó (Universitat de Girona)
 • Vocals:
  • Carlos Rostan (Universitat de Girona)
  • Beatriz Caparrós
  • Miquel Llorente
  • Georgina Perpiñà
  • Gloria Burgués
  • Robinson Ortiz
  • Claudio Bahamonde
 • Ponents convidats:
 • Miguel Pérez-Pereira (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Caroline Rowland (Max Planck Institute for Psycholinguistics)
 • Napoleon Katsos (University of Cambridge)
 • Roberta Golinkoff (University of Delaware)