VI Congrés Internacional d’Adquisició del Llenguatge

Va tenir lloc a Barcelona els dies 8, 9 i 10 de setembre de 2010.

Durant el congrés es va anomenar a la Dra. Ruth Berman i al Dr. Dan Slobin Socis d’Honor de l’associació.

La web del congrés es pot consultar a: http://stel3.ub.edu/cial2010/es/academico

El comitè organitzador va ser:

 • Co-presidenta: Liliana Tolchinsky (Universitat de Barcelona)
 • Co-presidenta: Aurora Bel (Universitat Pompeu Fabra)
 • Vocals:
  • Melina Aparici (Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Joaquim Arnau (Universitat de Barcelona)
  • Joan Perera (Universitat de Barcelona)
  • Carme Pérez-Vidal (Universitat Pompeu Fabra)
  • Pilar Prieto (Universitat Pompeu Fabra)
  • Elisa Rosado (Universitat de Barcelona)
  • Mònica Sanz-Torrent (Universitat de Barcelona)
  • Elisabet Serrat (Universitat de Girona)
  • Olga Soler (Universitat Autònoma de Barcelona)

Els ponents convidats van ser:

 • Ruth Berman, Professora emèrita, Tel Aviv University. “La Frog Story en vasco, catalán, gallego, lengua de signos, español y patología: Las aportaciones de la investigación translingüística al estudio del desarrollo del lenguaje”
 • Dan Slobin, Professor emèrit, University of Berkeley. “La Frog Story en vasco, catalán, gallego, lengua de signos, español y patología: Las aportaciones de la investigación translingüística al estudio del desarrollo del lenguaje”.
 • Naama Friedman, Tel Aviv University. “On the syntactic impairment in SLI”
 • John Trueswell, University of Pennsylvania. “Taking control of parsing: The relationship between child sentence processing and cognitive control”

El comitè científic va estar format per:

 • Andoni Barreña (Universidad de Salamanca)
 • Rosa Ana Clemente (Universitat Jaume I)
 • Eliseo Diez Itza (Universidad de Oviedo)
 • Raquel Fernández Fuertes (Universidad de Valladolid)
 • Miguel Galeote (Universidad de Málaga)
 • Virginia Gathercole (Bangor University)
 • Itziar Idiazabal (Euskal Herriko Unibersitatea)
 • Donna Jackson Maldonado (Universidad Autónoma de Querétaro)
 • Harriet Jisa (Université de Lyon)
 • Juana M. Liceras (University of Ottawa)
 • Conxita Lleó (Universität Hamburg)
 • Susana López Ornat (Universidad Complutense de Madrid)
 • María Ángeles Mayor (Universidad de Salamanca)
 • Jürgen Meisel (Universität Hamburg)
 • Gary Morgan (City University London)
 • Terezinha Nunes (Oxford Brookes University)
 • Miguel Pérez Pereira (Universidade de Santiago de Compostela)
 • Joana Rosselló (Universitat de Barcelona)
 • Cristina Sanz (Georgetown University)
 • Miquel Serra (Universitat de Barcelona)
 • Marta Shiro (Universidad Central de Venezuela)
 • Rosa Solé (Universitat Autònoma de Barcelona)