Congreso Internacional de Adquisición da Linguaxe

AEAL organiza un congreso internacional cada 3 anos co nome de Congreso Internacional de Adquisición da Linguaxe. Ata agora realizáronse os seguintes: