II Trobada Internacional sobre l’Adquisició de les Llengües de l’Estat

Va tenir lloc a Barcelona els dies 2, 3 i 4 de setembre de 1998.

El comitè organitzador va ser:

 • Presidenta: Carmen Triadó (Universitat de Barcelona)
 • Ana Teberosky (Universitat de Barcelona)
 • Joaquim Arnau (Universitat de Barcelona)
 • Magda Rivero (Universitat de Barcelona)
 • Marta Gràcia (Universitat de Barcelona)
 • Miquel Serra Raventós (Universitat de Barcelona)

Els ponents convidats van ser:

 • Miguel Pérez Pereira: “El lenguaje de los niños ciegos y la cuestión de los rasgos autistas”
 • Julian Marck Pine: “Comparing different models of grammatical development”
 • Lily Wong Fillmore: “What constitutes optimal conditions for second language learning?”
 • Catherine Snow: “El papel de la pragmática en la adquisición de una lengua”

El comitè científic va estar format per:

 • President d’Honor: Miguel Siguan (Universitat de Barcelona)
 • Mª José del Río (Universitat de Barcelona)
 • Isabel Solé (Universitat de Barcelona)
 • Carmen Muñoz (Universitat de Barcelona)
 • Miquel Llobera (Universitat de Barcelona)
 • Rosa Solé (Universitat Autònoma de Barcelona)
 • Elisabeth Serrat (Universitat de Girona)
 • Rosa Ana Clemente (Universitat Jaume I)
 • Itziar Idiazabal (Euskal Herriko Unibersitatea)
 • Susana López Ornat (Universidad Complutense de Madrid)
 • Miguel Pérez Pereira (Universidade de Santiago de Compostela)dvanced settings.