ORIXES DE AEAL

Un dos primeiros fitos na conformación dun espazo próximo de reunión para quen estudamos a adquisición da linguaxe remóntase ao First International Congress of Applied Psycholinguistics, celebrado en Barcelona en xuño de 1985, baixo a presidencia de Dr. Miguel Siguán. Probablemente esta foi a primeira ocasión na que puideron contactar os interesados na adquisición da linguaxe nun encontro internacional ao que asistiron prestixiosos especialistas da Psicolingüística. Posteriormente houbo outros espazos nos que quen investigamos no ámbito da psicolingüística evolutiva participabamos, pero ningún tan específico como os congresos da IASCL (International Association for the Study of Child Language).

Estes constituíron un excelente punto de encontro con colegas doutros países e puxéronnos en contacto cunha organización internacional que reúne a máis dun milleiro de especialistas no mundo. O primeiro con certa presenza de investigadores de España foi o de Budapest (1990), e a este seguiron os de Trieste (1993), Estambul (1996), San Sebastián (1999), Madison (2002) e Berlín (2005). De todos eles tivo para nós unha especial relevancia o VIII congreso da IASCL celebrado en San Sebastián en xullo de 1999, presidido por Itziar Idiazabal, e no que os colegas do País Vasco realizaron un excelente labor que prestixiou a todos.

Sen dúbida, as orixes máis próximas e inmediatos de AEAL áchanse na organización dunha serie de congresos sobre a adquisición das linguas que se falan no estado español. En setembro de 1995 organízase en Santiago de Compostela o I Encontro Internacional sobre Adquisición das Linguas do Estado, do cal foi presidente Miguel Pérez Pereira. Este foi o primeiro dunha serie de Congresos que reuniron a quen estudamos a adquisición da linguaxe no noso contexto cultural, incluíndo nel tamén a colegas do continente americano. Os seguintes tiveron lugar en Barcelona en 1998, sendo presidenta Carme Triadó, en Málaga en 2001, do cal foi presidente Miguel Galeote, en Salamanca en 2004, sendo presidenta Ángeles Maior, en Oviedo en setembro de 2007 baixo a presidencia de Eliseo Díez Itza, en Barcelona en setembro de 2010, sendo presidentas Liliana Tolchinsky e Aurora Bel, en Bilbao en 2013, presidido por Itziar Idiazabal, en Palma en 2016 presidido por Eva Aguilar- Mediavilla, e Madrid en 2019 presidido por Vitoria Marrero.
Estes congresos foron o xerme da asociación, pois permitiron xuntar a moitas persoas con intereses comúns e evidenciou a necesidade dunha organización estable que fose a responsable da preparación dos congresos, que ata este momento responderan a unha iniciativa bastante espontánea. No congreso celebrado en Salamanca (2004) adoptouse a decisión de dar os pasos para formar a Asociación para o Estudo da Adquisición da Linguaxe (AEAL). Aproveitando o congreso da IASCL en Berlín (2005) fixamos a data para a Asemblea Constituínte, que tivo lugar finalmente en Santiago de Compostela o 18 de novembro de 2005. AEAL foi aprobada polo Ministerio do Interior e rexistrada no Rexistro de Asociacións o 3 de febreiro de 2006.