Xunta directiva de AEAL

A Xunta Directiva de AEAL elixida na Asemblea ordinaria celebrada en Palma o 7 de setembro de 2016 está integrada por:
Presidente: Eliseo Diez Itza

Vicepresidente: Carlos Gallego López

Secretaria: Eva Aguilar Mediavilla

Tesoureira: Verónica Martínez López

Vogais:

Clara Andrés Roqueta
Melina Aparici Aznar
Donna Jackson-Maldonado
Ibon Manterola Garate
Mariela Resches
Mónica Sanz Torrent