Formulario de Inscripción en AEAL

Socios

Novos socios

Poderán pertencer á Asociación aquelas persoas con capacidade de obrar que teñan interese no desenvolvemento dos fins da Asociación e acrediten competencia para contribuír a eles.

A cota anual é de 30 €

O primeiro pagamento realizarase a trevés do ingreso ao número de conta da Asociación para o Estudo da Adquisición da Linguaxe (AEAL), Caja Rural de Asturias IBAN ES10 3059 0064 7831 1511 1324

Privacidade

7 + 2 =