Nova Xunta Directiva da AEAL

A nova Xunta Directiva da AEAL foi escollida na Asemblea ordinaria celebrada en Girona o 8 de setembro de 2022. Está integrado por:

Presidenta: Eva Aguilar Mediavilla

Vicepresidenta: Alejandra Auza Benavides

Secretaria: Melina Aparici Aznar

Tesoureira: Verónica Martínez López

Vogais:

Llorenç Andreu Barrachina
Anny Castilla Earls
Ibon Manterola Garate
Manuel Peralbo Uzquiano
Mariela Resches
David Saldaña Sage