Donna Jackson-Maldonado

Rebem amb gran tristesa i commoció la notícia de la mort el 30 de novembre de 2021 de la nostra estimada amiga i companya de la Junta directiva d’AEAL Donna Jackson-Maldonado, investigadora i catedràtica del Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris de la Universitat Autònoma de Querétaro a Mèxic.
Donna representava els millors valors multidisciplinaris, multiculturals i multilingües que inspiren la nostra Associació, amb la qual va mantenir sempre un compromís generós i infrangible pel qual li devem gratitud permanent. Recordarem sempre la proximitat, el saber fer, el rigor intel·lectual, la determinació, l’amistat i la mirada perspicaç tan profundament comunicativa.
La figura de Donna és imprescindible al panorama dels estudis d’Adquisició del Llenguatge de les quatre últimes dècades. Des dels seus inicis al Departament de Comunicació Humana de la Universitat de les Amèriques i a la Direcció General d’Educació Especial de la Secretaria d’Educació, va ser pionera en la difusió del coneixement sobre el desenvolupament del llenguatge i les seves alteracions (1982), l’adquisició de la llengua de signes i la comunicació total (1981, 1983, 1985) i l’avaluació del llenguatge des d’una perspectiva transcultural (1988). La seva tesi doctoral es va centrar en l’estudi del desenvolupament pragmàtic primerenc, a l’estela renovadora de la que considerava la seva gran mestra Liz Bates, amb qui va col·laborar al Centre de Recerca del Llenguatge de la Universitat de Califòrnia a San Diego en un Inventari del Desenvolupament d’Habilitats Comunicatives (1989), preludi del seu paper destacat en el desenvolupament del MacArthur Bates CDI.
Trobades, tallers, cursos, fòrums, simposis i congressos innombrables a banda i banda de l’atlàntic van comptar amb la seva destacada contribució, tant a l’àmbit de la clínica del llenguatge (ASHA, AELFA) com, sobretot, als fòrums més amplis de la IASCL i de l’AEAL, on la majoria de nosaltres vam tenir el privilegi de conèixer-la i admirar-ne la qualitat científica i humana. Des de la seva participació al VI Congrés de la IASCL a Trieste (1993), durant el qual va acudir a un taller del Projecte CHILDES, es va comprometre amb aquesta iniciativa que la va portar a contribuir amb un valuós corpus juntament amb Donna Thal. Per la seva significació en el nostre àmbit, recordem especialment la seva presència al VIII Congrés de la IASCL a Sant Sebastià (1999) i als Congressos de l’AEAL d’Oviedo (2007), Barcelona (2010), Bilbao (2013), Palma (2016) ) i Madrid (2019), on tots vam poder compartir amb ella moments molt grats.
La voluntat i els esforços per millorar la comunicació i les vides dels nens, bilingües i monolingües, amb problemes de llengua oral o escrita, de pocs recursos econòmics, nascuts prematurament, nens sords, amb retard del Llenguatge o amb síndrome de Down, així com el desig d’ajudar les seves famílies, guiaven la seva incansable feina. Transmetia sempre la seva vocació docent i la seva devoció pels seus estudiants, els dipositaris més grans del seu llegat acadèmic.
Tots sentim molt profundament que Donna ens hagi deixat en la seva plenitud vital i en nom de l’AEAL i de la seva Junta Directiva vull expressar les nostres sentides condols al seu marit Ricardo Maldonado, als seus fills Valeria i Adrián, i als que la van conèixer i gaudir de la seva amistat i del seu magisteri.

Descansa en Paz, Atseden Bakean, Descansa en Pau. Rest in Peace, Descansa en Paz.

Eliseo Diez Itza, Presidente de AEAL