Itziar Idiazabal & Andoni Barreña (Ed.) (2009). Euskera 54, 2-1.zatia: Ikasteredu elebidunak eta euskararen azterketan (iker)molde berriak.

Itziar Idiazabal & Andoni Barreña (Ed.) (2009). Euskera 54, 2-1.zatia: Ikasteredu elebidunak eta euskararen azterketan (iker)molde berriak. Bilbo: Euskaltzaindia.